Kolofoni

Webbutställningens utgivare

Vasa stads museer / Österbottens museum

Vasa 2017

 

Fotoval och text

Kimmo Vatanen, arkivamanuens, Österbottens museum

 

Utställningens arbetsgrupp, Vasa stads museer

Kaj Höglund, landskapsmuseiforskare

Erkki Salminen, chef för den regionala verksamheten

Anja Salminen, forskare

 

Översättare, Vasa stad

Riitta Dahlback, övertranslator

Malin Ahlö, translator

 

Fotograf / Skanning, Vasa stads museer

Teemu Vaahtera, fotograf

 

Grafisk formgivare och teknisk realisering

C2 Advertising

Gambit

 

Upphovsrätt

Utgivare – Vasa stads museer / Österbottens museum

Fotograf

Översättare

 

Utstälningen har fått stöd av Hedmanska Stiftelsen