1990-talet

Det här årtiondet var en tid då informationsteknologin utvecklades. Datorer, internet och mobiltelefoner blev allt vanligare.

Det här årtiondet var en tid då informationsteknologin utvecklades. Datorer, internet och mobiltelefoner blev allt vanligare. År 1990 började de första diplomingenjörsstuderandena vid Vasa högskola, som ett par år senare blev Vasa universitet, och i Atrium färdigställdes köpcentret Rewell Center med glastak. I Finland började bankkrisen år 1991 och landet hamnade i en lågkonjunktur. Finland fyllde 75 år 1992, strax innan den djupaste lågkonjunkturen, som upplevdes år 1993. Följande år blev Finland medlem i EU och i Vasa började man bygga Torgparkeringen. Vasa län upplöstes år 1997. Enligt statistiken hade Vasa år 1998 femte mest brott bland Finlands städer. Då den skattefria försäljningen upphörde år 1999 på Kvarkenfärjorna, utsattes regionens färjetrafik för ett betydande bakslag. En synlig förändring i Vasas stadsbild var  nedläggningen av garnisonen i slutet av årtiondet.