1980-talet

Finländarnas intresse och förtroende för politik rasade. Nya alternativa rörelser uppstod. Den offentliga sektorn växte och den service som samhället upprätthöll blev den största sysselsättaren.

Finländarnas intresse och förtroende för politik rasade. Nya alternativa rörelser uppstod. Den offentliga sektorn växte och den service som samhället upprätthöll blev den största sysselsättaren. Traditionsrika Vasa Bomulls verksamhet upphörde totalt, då dess väveri lades ned år 1980. Spinneriet hade nedlagts redan på 1960-talet. På grund av det åtstramade internationella läget firades år 1981 för första gången Internationella fredsdagen. Följande år ordnades fredsmarscher runt om i Finland. En annan gammal industrianläggning, Vasa sockerfabrik lades ned år 1983. Under Kalevalas 150-årsjubileumsår 1985 gavs medborgarna sockerbitsvaccin mot polio. Följande år gjordes strålningsmätningar också i Vasa på grund av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Det här årtiondet påbörjades byggandet av affärscentret i Stenhaga. Toppteknikbranschen utvecklades med fart. Datorerna och elektroniken utvecklades och olika bärbara apparater blev vanligare på 1980-talet. Finland var föregångare vad gäller utbredningen av bankautomater.