1970-talet

På 1970-talet räknades Finland till välfärdsstaterna och konsumtionssamhället uppstod. Nationalekonomin växte huvudsakligen tack vare exportindustrins framgångar (östhandeln).

På 1970-talet räknades Finland till välfärdsstaterna och konsumtionssamhället uppstod. Nationalekonomin växte huvudsakligen tack vare exportindustrins framgångar (östhandeln). Servicen var nu den största näringsgrenen. Den och andra nya näringsgrenar lockade största delen av kvinnorna till arbetslivet. Kvarkens båttrafik tog fart, när Scania Express som första bilfärja år 1972 trafikerade till Umeå på vintern. Samma år öppnades hotell Rantasipi i Vasklot och grundskolelagen godkändes. Den egentliga grundskolereformen förverkligades i medlet av årtiondet. År 1973 utvidgades Vasas område igen: Höstves, Runsor, Gerby, Västervik och Sundom anslöts till Vasa. Oljekrisen som bröt ut samma år sänkte bilarnas högsta hastighet till 80 km/h. Följande år inledde regeringen en energisparkampanj. Finlands fjärde bostadsmässa ordnades i Korsnäståget i Vasa år 1975.