Sytråd, 1969

foto: Airaksinen

arrow

Lägg till din kommentar

Din e-post adress publiceras ej. Vänligen fyll i alla fält.