”På tröskeln till sommaren”. Utsikt mot Inre hamnen från Vasklotbanken, 1960-tal

foto: Lauri Huhtala

arrow
arrow

Lägg till din kommentar

Din e-post adress publiceras ej. Vänligen fyll i alla fält.