1960-talet

1960-talet, i synnerhet efter år 1966, var också i Finland en tid av deltagande och ställningstaganden i samhällsfrågor.

1960-talet, i synnerhet efter år 1966, var också i Finland en tid av deltagande och ställningstaganden i samhällsfrågor. Landet förändrades småningom från att ha varit lantbruksdominerat till ett industriland. Flyttningsrörelsen från landsbygden till södra Finlands städer tog fart och de första förstäderna uppstod. Levnadsstandarden steg småningom, men landsbygden började stagnera i och med att industrin koncentrerades söderut. Vasas stadsbild började förändras kraftigt. I synnerhet i centrum fick trähusen ge vika. År 1963 färdigställdes det av arkitekt Viljo Revell planerade köpcentret Rewell Center vid Övre torget i Vasa. På 1960-talet ökade bilismen snabbt i Finland. År 1965 registrerades för första gången över 100 000 personbilar och i Vasa byggdes motorvägen åren 1966-1967. I slutet av årtiondet gick man över till femdagars arbetsvecka, öllagen införde ölet i livsmedelsbutikerna och tv-sändningarna täckte hela landet. I och med att de stora åldersklasserna blev vuxna ökade antalet röstberättigade vid kommunalvalet 1968 och de valda fullmäktigeledamöternas medelålder blev lägre. Flyttningsrörelsen från Finland till Sverige fortsatte under hela 1960-talet. Arbete och bättre levnadsstandard var lockbeten för dem som flyttade.