1950-talet

Betalningen av tunga krigsskadestånd till Ryssland satte fart på Finlands industri, i synnerhet metallindustrin. Finland blev så småningom ett industriland.

Betalningen av tunga krigsskadestånd till Ryssland satte fart på Finlands industri, i synnerhet metallindustrin. Finland blev så småningom ett industriland. Industrialiseringen och flyttningsrörelsen till städerna innebar efter hand ökat välstånd och modernisering av samhället. Ungdomskulturen kom till Finland på 1950-talet och började så småningom synas i Finlands största städer. Passfriheten mellan de nordiska länderna som trädde i kraft olympiadåret 1952 gjorde att passagerartrafiken till Sverige blev livligare. Den krigstida ransoneringen upplöstes bit för bit fram till mitten av årtiondet. Då började också de första tv-sändningarna och televisionen ersatte snart radion som viktigaste massmedium. År 1956 förlamade generalstrejken Finland, Urho Kekkonen valdes till Finlands president och i Vasa firade man 350-årsjubileum sedan stadens grundande. Byggandet av de stora sädessilorna vid havsstranden började.