Efter en bombning, 1940

foto: M.E. Palomäki

arrow
arrow

Lägg till din kommentar

Din e-post adress publiceras ej. Vänligen fyll i alla fält.