1940-talet

Vinterkriget började i november 1939 och ryssarna bombade Vasa vintern 1939-40. I staden grundades snabbt stora krigssjukhus.

Vinterkriget började i november 1939 och ryssarna bombade Vasa vintern 1939-40. I staden grundades snabbt stora krigssjukhus. Krigscensuren och ransoneringen av livsmedel och olika råvaror och material påverkade människornas vardag och det rådde brist på bl.a. mat och kläder. Redan i början av årtiondet var Vasa Finlands femte största stad. Den korta fredstiden efter vinterkriget upphörde sommaren 1941, då mobilisering utlystes i Finland och fortsättningskriget började. Den här gången undgick Vasa bombningar. År 1942 grundades i Vasa ett krigsfångeläger, som var verksamt till år 1944. Efter att fortsättningskriget tog slut började s.k. Farans år i Finland (1944 – 1948), då man levde i fruktan för en sovjetisk ockupation och kommunistisk statskupp. Från biblioteken avlägsnades verk som ansågs vara antisovjetiska. Återuppbyggnaden började genast efter krigsslutet och med stöd från Sverige byggdes ett antal hus i Sandviken i Vasa.