1930-talet

Det här årtiondet var en tid av ekonomisk tillväxt efter den politiska jäsningstiden och depressionen. Verksamheten inom den radikala, men kortvariga Lapporörelsen syntes också i Vasa.

Det här årtiondet var en tid av ekonomisk tillväxt efter den politiska jäsningstiden och depressionen. Verksamheten inom den radikala, men kortvariga Lapporörelsen syntes också i Vasa. Vintern 1930 förstörde rörelsens aktivister den vänsterinriktade tidningen Työn äänis tryckeri. Depressionen började ge med sig efter år 1934 och medborgarnas utkomst förbättrades. Till följd av detta förlorade de politiska ytterlighetsrörelserna sitt understöd. Ändå levde största delen av befolkningen i fattigdom och trånga förhållanden. Delvis på grund av det här var tuberkulosen en allmän folksjukdom. På Vasa torg restes och avtäcktes under högtidliga former den av skulptör Yrjö Liipola planerade Frihetsstatyn år 1938. Republikens president Kyösti Kallio och marskalk Mannerheim deltog i festligheterna. Det åtstramade internationella läget började synas i slutet av årtiondet och år 1939 började man redan förbereda sig på ett krigsutbrott. Lagen om arbetsplikt godkändes, hästar och fordon togs in till försvarsmakten. Mörkläggning och utegångsförbud under dygnets mörka tider påverkade också stadsbornas liv.