21.06.1929

foto: okänd

arrow

Lägg till din kommentar

Din e-post adress publiceras ej. Vänligen fyll i alla fält.