1920-talet

Krisen på grund av inbördeskriget syntes i det dagliga livet under flera års tid. 1920-talet innebar för Finland en dynamisk tid av förnyelse.

Krisen på grund av inbördeskriget syntes i det dagliga livet under flera års tid. 1920-talet innebar för Finland en dynamisk tid av förnyelse. Det ekonomiska uppsvinget som började i medlet av decenniet (i synnerhet skogsindustrin) innebar tillväxt inom mekanisering och trafik. Industrialiseringen kom i gång och arbetsplatserna ökade inom industrin.

Städerna växte och den urbana livsföringen började allt mera skilja sig från livet på landsbygden, i synnerhet under det följande årtiondet. Trafiken blev livligare i städerna och på landsvägarna. Bilar och motorcyklar påfördes registrerings- och besiktningsplikt redan år 1922. Följande år började radiosändningarna i Tammerfors och Finlands första flygbolag grundades. Filmer var ett populärt tidsfördriv. Den nya äktenskapslagen som trädde i kraft 1929 förbättrade kvinnornas ställning.