1910-talet

Mot slutet av år 1917 tillspetsades de samhälleliga motsättningarna i Finland. Skyddskårerna organiserade sig och arbetarna bildade ordningsgarden.

Mot slutet av år 1917 tillspetsades de samhälleliga motsättningarna i Finland. Skyddskårerna organiserade sig och arbetarna bildade ordningsgarden. Finland förklarade sig självständigt den 6 december efter oktoberrevolutionen i Ryssland.

I januari 1918 började Finlands inbördeskrig, vars verkningar sträckte sig över flera årtionden. Under inbördeskriget fungerade Vasa under cirka fyra månader som Finlands huvudstad (29.1 — 31.5.1918). Då samlades senaten först i Landshövdingshuset och senare i Stadshuset. Kriget gjorde att Vasabornas vardag präglades av livsmedelsbrist och ransonering.

De i Tyskland militärutbildade jägarnas återkomst till Finland påverkade på ett betydande sätt krigsförloppet. Jägarnas huvudtrupp anlände sjövägen till Vasa 25.2.1918 och general Mannerheim tog emot jägarparaden på Vasa torg följande dag.