1910
Mot slutet av år 1917 tillspetsades de samhälleliga motsättningarna i Finland. Skyddskårerna organiserade sig och arbetarna bildade ordningsgarden.
arrow
1920
Krisen på grund av inbördeskriget syntes i det dagliga livet under flera års tid. 1920-talet innebar för Finland en dynamisk tid av förnyelse.
arrow
1930
Det här årtiondet var en tid av ekonomisk tillväxt efter den politiska jäsningstiden och depressionen. Verksamheten inom den radikala, men kortvariga Lapporörelsen syntes också i Vasa.
arrow
1940
Vinterkriget började i november 1939 och ryssarna bombade Vasa vintern 1939-40. I staden grundades snabbt stora krigssjukhus.
arrow
1950
Betalningen av tunga krigsskadestånd till Ryssland satte fart på Finlands industri, i synnerhet metallindustrin. Finland blev så småningom ett industriland.
arrow
1960
1960-talet, i synnerhet efter år 1966, var också i Finland en tid av deltagande och ställningstaganden i samhällsfrågor.
arrow
1970
På 1970-talet räknades Finland till välfärdsstaterna och konsumtionssamhället uppstod. Nationalekonomin växte huvudsakligen tack vare exportindustrins framgångar (östhandeln).
arrow
1980
Finländarnas intresse och förtroende för politik rasade. Nya alternativa rörelser uppstod. Den offentliga sektorn växte och den service som samhället upprätthöll blev den största sysselsättaren.
arrow
1990
Det här årtiondet var en tid då informationsteknologin utvecklades. Datorer, internet och mobiltelefoner blev allt vanligare.
arrow
2000
År 2001 färdigställdes vetenskapsbiblioteket Tritonia och huvudbibliotekets nya del i Vasa. Samma år började passagerartrafiken i Kvarken på nytt efter några års uppehåll.
arrow