1950-luku

Raskaiden sotakorvausten maksaminen Venäjälle vauhditti Suomen teollisuutta, varsinkin metalliteollisuutta. Suomi alkoi vähitellen muuttua teollisuusmaaksi.

Raskaiden sotakorvausten maksaminen Venäjälle vauhditti Suomen teollisuutta, varsinkin metalliteollisuutta. Suomi alkoi vähitellen muuttua teollisuusmaaksi. Teollistuminen ja muuttoliike kaupunkeihin merkitsivät hidasta vaurastumista ja nykyaikaistumista. Nuorisokulttuuri saapui Suomeen 1950-luvulla ja se alkoi vähitellen näkyä Suomen suurimmissa kaupungeissa. Olympiavuonna 1952 voimaan tullut Pohjoismaiden välinen passivapaus vilkastutti matkustajaliikennettä Ruotsiin. Sodan aikaista säännöstelyä purettiin vähitellen vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Silloin alkoivat myös ensimmäiset televisiolähetykset ja televisio korvasi vähitellen radion tärkeimpänä joukkotiedotusvälineenä. Vuonna 1956 yleislakko lamaannutti Suomen, Urho Kekkonen valittiin Suomen presidentiksi ja Vaasassa juhlittiin kaupungin perustamisen 350  –vuotisjuhlaa. Suurten Viljasiilojen rakentaminen meren rantaan alkoi.